اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم

تعداد اخبار ۱۳۶۶
همراه اول