اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

عیسی زارع پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعداد اخبار ۱۰۴
همراه اول