اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

تعداد اخبار ۱۳۸۹

    همراه اول