اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد اخبار ۱۰
همراه اول