اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

مسعود میرکاظمی

رئیس سازمان برنامه و بودجه

تعداد اخبار ۹۱۹
همراه اول