بیشتر

برنامه‌های تیم جدید مدیریت سازمان بورس برای جلب اعتماد به بازار سرمایه

حکمرانی صحیح و شفاف و کمک به تامین مالی تولیدکننده ها و خانوار از برنامه‌های تیم جدید مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار برای جلب اعتماد به بازار سرمایه است.

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات