بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

ادامه اعتراضات سراری بر ضد محدودیت های کرونایی در فرانسه

ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه بر ضد محدودیت های کرونایی و واکسن اجباری

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات