بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

طفره رفتن رئیس نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی درباره حقوق دریافتی وزرا

طفره رفتن رئیس نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی درباره میزان حقوق دریافتی وزرا

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات