بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

تصاویری از کارگاه آماده سازی چوب های معطر در ویتنام

یک کاگر ویتنامی در میان ده ها تن از بسته های رشته های چوبی بخور که مشغول به دسته بندی کردن آن ها است. عود های خوشبو کننده نقش مهمی در زندگی ویتنامی ها بازی می کند، چرا که برای آن ها عطر همانند پلی است که زندگی مرئی انسان ها را به زمین و آسمان و خدا وصل می کند. به همین سبب عطرسازی یکی از شغل های سنتی و قدیمی در ویتنام است.

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات