بیشتر

پرونده یک آدم ربایی

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.در این مستند به موضوع آدم ربایی پرداخته می شود.

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات