بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

لغو ماسک زدن اجباری در فضای عمومی فرانسه

پوشیدن ماسک در حمل و نقل دیگر در فرانسه اجباری نیست.

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات