بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

رئیس عدلیه: دستوری که به ضابط می دهید حتما شفاف و صریح باشد

محسنی اژه ایی: بعد هم نظارت کنید بر چگونگی اجرا باید پیگیری کرد که ایا اجرا میشود یا خیر و چگونه؟

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات