بیشتر

این خبر توسط مخاطبان به سامانه "فارس من" ارسال شده و انتشار آن به معنای تایید و یا رد محتوا توسط خبرگزاری فارس نیست.

رئیس قوه قضائیه: اگر حکمی قطعی شد باید اجرا شود

محسنی اژه‌ای: اگر دلیلی برای عدم اجرای حکم قطعی هست باید مشخص شود و در پرونده منعکس شود. چرا دو سال نامه ای برای کمیسیون عفو رفته و پاسخش نیامده است. دادستان‌ها باید پیگیری کنند که بعد از ارسال درخواست ها پاسخش از مرجع مربوطه به موقع برسد.

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات