يکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷
نام شرکت مگا پیکسل قیمت (ریال)
کنسول بازی نینتندو سوییچ با دسته رنگی Switch ۳۲GB ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
کنسول بازی نینتندو سوییچ Switch ۳۲GB ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
کنسول بازی مايکروسافت Xbox One S All-Digital Edition ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته با پایه PS۴ Slim ۱TB R۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ ۳,۴۷۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Slim ۵۰۰GB R۲ Gold ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Slim ۱TB Region ۲ HDR ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Slim ۱TB R۲ FIFA ۱۸ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲ HDR ۵۴,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲ ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB R۲ HDR White ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با فرمان بازی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با اشتراک PS۴ Pro ۱TB Region ۲ HDR ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PSP GO ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PSP E۱۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PSP ۳۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۳ HDR ۲۹,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ White ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ HDR ۳,۵۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ FIFA۱۸ ۴۶,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ ۳ Game ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ ۳۰,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۱ HDR ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB R۲ Gran Turismo ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۳ HDR ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ HDR ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۱ HDR ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ White ۲۷,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ HDR ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ God of War ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۳ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۳ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲ ۳,۷۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB R۲ HDR باندل Days of Play ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GB ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GB ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۲۵۰GB ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GB ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB Orginal ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن دو دسته با پایه PS۴ Slim ۱TB R۲ FIFA ۱۸ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن دو دسته با پایه PS۴ Pro ۱TB R۲ HDR PES۱۸ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن دو دسته PS۴ Pro ۱TB R۲ HDR Gran Turismo ۵۴,۶۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت دو دسته Xbox One S ۱TB ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TB ۳۷,۳۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GB ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TB ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GB ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TB ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Super Slim ۴GB ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۴GB ۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GB ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GB ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۴GB Kinect ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس دو دسته با کینکت Xbox One S ۱TB ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
همراه اول