يکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱
نام دسته واحد بسته بندی قیمت
  ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) ۱۳۰۰۰
  ماسه شکسته خورده سنگ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۴۰۰۰
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط ۰,۶ و ۰,۷ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶۵۰۰
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۷ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۷۰۰۰
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۶ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶۰۰۰
  ماسه ۱ بار شسته مخلوط انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۵۰۰۰
  گچ گیپتون اسپندار ۳۰kg انواع گچ گونی گونی ۵۰۰۰
  گچ کناف ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۹۵۰
  گچ سیوا اسپندار انواع گچ تن --- ۶۱ دلار
  گچ سینا بدون کرایه انواع گچ گونی گونی ۱۹۵۰
  گچ سمنان نوع ۱ انواع گچ گونی گونی ۲۶۰۰
  گچ سمنان زمرد ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۵۰۰
  گچ سمنان حریر بدون کرایه انواع گچ گونی گونی ۲۴۵۰
  گچ سمنان جم انواع گچ گونی گونی ۲۵۵۰
  گچ سمنان آریان ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۵۰۰
  گچ ساوه طلایی ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۳۰۰۰
  گچ ساران ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۹۰۰
  گچ سارالیت ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۸۵۰
  گچ سارالیت ۳۳kg انواع گچ گونی گونی ۲۶۰۰
  گچ ساتن اسپندار انواع گچ تن --- ۸۱ دلار
  گچ جبل متین بدون کرایه انواع گچ گونی گونی ۲۲۰۰
  گچ جبل ۴۰kg انواع گچ گونی گونی ۲۷۵۰
  گچ جبل ۳۳kg انواع گچ گونی گونی ۲۸۰۰
  گچ بتگیبس ۳۰kg انواع گچ گونی گونی ۵۲۰۰
  گچ اسپندارسمنان ۴۰kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه انواع گچ گونی گونی ۲۳۲۰
  گچ اسپندار سمنان ۳۰kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه انواع گچ گونی گونی ۱۹۵۰
  شن نخودی ۱٫۵٫۰ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۴۰۰۰
  شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۴۰۰۰
  شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) ۱۳۵۰۰
  شن بادامی ۲٫۰٫۰ انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه بتن ) ۱۵۵۰۰
  سیمان سفید۲۵کیلویی انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۹۸۰۰۰
  سیمان سفید دماوند ۵۰kg انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۸۷۵۰۰
  سیمان سفید ارومیه انواع سیمان تن پاکتی(لمینت) بدون حمل ۱۹۳۰۰۰
  سیمان سفید ۵۰ کیلویی انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۹۴۰۰۰
  سیمان سرباره نائین انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۰۹۰۰۰
  سیمان تیپ۵ تهران انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۱۴۰۰۰
  سیمان تیپ۲ جاجرود انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶۵۰۰
  سیمان تیپ ۵ تهران انواع سیمان تن فله (بونکر) ۹۸۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ نایین انواع سیمان تن فله (بونکر) ۹۶۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ شمال انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶۵۰۰
  سیمان تیپ ۲ ساوه انواع سیمان تن فله (بونکر) ۱۰۱۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ جاجرود انواع سیمان تن فله (بونکر) ۱۰۱۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ تهران انواع سیمان تن فله (بونکر) ۹۶۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ تهران انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۲۲۰۰۰
  سیمان تیپ ۲ آبیک انواع سیمان تن فله (بونکر) ۱۱۷۰۰۰
  سیمان تیپ ۱ ساوه انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۱۷۰۰۰
  سیمان تیپ ۱ تهران انواع سیمان تن فله (بونکر) ۹۷۰۰۰
  سیمان تیپ ۱ تهران انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۱۲۰۰۰
  سیمان تیپ ۱ آبیک انواع سیمان تن پاکتی(کاغذ) ۱۱۲۰۰۰
  سیمان پزولانی ساوه انواع سیمان تن لمینت (برزنتی) ۱۱۲۰۰۰
  سیمان پزولانی تهران انواع سیمان تن فله (بونکر) ۸۶۰۰۰
  سیمان پزولان ویژه (جدید) انواع سیمان تن پاکتی(لمینت) ۱۰۳۰۰۰
  سیمان بنایی (جدید) انواع سیمان تن لمینت(برزنتی) ۱۰۰۰۰۰
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۳۰
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۱۹۰
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت ۳۰۰
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۴۴۰
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۴۰
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۲۰۵
  دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) انواع دیوارگچی و پانل گچی متر مربع متر مربع ۶۵۰۰
  دیوارگچی ساوه انواع دیوارگچی و پانل گچی متر مربع متر مربع ۷۵۰۰
  دیوار گچی نوید انواع دیوارگچی و پانل گچی متر مربع متر مربع ۷۰۰۰
  پانل گچی نوید انواع دیوارگچی و پانل گچی قالب قالب ۳۴۰۰
  پانل گچی کاوه انواع دیوارگچی و پانل گچی قالب قالب ۳۴۰۰
  پانل گچی ساوه انواع دیوارگچی و پانل گچی قالب قالب ۳۵۰۰
  بلوکاژ سنگ دانه بندی شده انواع شن و ماسه تن فله ( ویژه مقاومت پی ) ۲۵۰۰۰
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) انواع بلوک تیغه دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۶۵۰
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) انواع بلوک تیغه دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۷۵۰
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) انواع بلوک تیغه دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۱۴۰۰
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) انواع بلوک تیغه دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۱۰۵۰
  ایران گچ ۳۳kg انواع گچ گونی گونی ۲۷۵۰
  آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ ۲۴۰
  آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۲۳۰
  آجر فشاری ماشینی(کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۲۰۰۰
  آجر فشاری کوره ای(کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۸۰۰۰
  آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵
  آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵
  آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ ۸۵
  آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ ۹۵
  آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۱۵
  آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
  سفال تیغه طرح فوم انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ ۳۴۰
  بلوک سقفی ۲۵ تهران انواع آجر سفال تیغه دانه ای ۴۰*۲۵ ۱۱۰۰
  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) انواع آجر فشاری و بهمنی دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ ۲۲۰
همراه اول