يکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
انس طلا ۱,۴۷۹ ۳ ۰ ۱,۴۸۰ ۱,۴۷۴
انس نقره ۱۷ ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
انس پلاتین ۹۳۷ ۵ ۱ ۹۳۷ ۹۲۷
انس پالادیوم ۱,۹۶۱ ۹ ۰ ۱,۹۷۵ ۱,۹۴۷
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
سکه امامی ۴۴,۸۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴۴,۳۱۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ ۴۳,۸۹۰,۰۰۰
نیم سکه ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲۳,۵۹۰,۰۰۰
ربع سکه ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
همراه اول