يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۷
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
همراه اول