اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

افغانستان

تعداد اخبار ۱۸۸۱۱

  ابزار همدردی طالبان با حادثه‌دیدگان لیبی
  دفاتر منطقه اي فارس | ۱۴۰۲/۶/۲۱
  طالبان خواستار تمدید برق وارداتی ایران شد
  دفاتر منطقه اي فارس | ۱۴۰۲/۶/۲۱
  آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
  دفاتر منطقه اي فارس | ۱۴۰۲/۶/۱۹
  همراه اول