چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۱

علی اکبر صالحی

رئیس سازمان انرژی اتمی

تعداد اخبار ۳۰۰۰
گروسی با ظریف دیدار کرد
سیاست خارجی | ۱۳۹۹/۱۲/۳
مدیرکل آژانس با صالحی دیدار کرد
سیاست خارجی | ۱۳۹۹/۱۲/۳
همراه اول