اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه

تعداد اخبار ۳۵۸۹
همراه اول