اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده توانا فارس نوجوان

حسن روحانی

رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم

تعداد اخبار ۲۸۳۹۰

  اینستکس؛ وعده‌ هیچ اروپا
  دیگر رسانه ها | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
  متن و فرامتن سفر رئیسی به پکن!
  دیگر رسانه ها | ۱۴۰۱/۱۲/۲
  «وسط باز»رادیکال
  یادداشت ها | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
  همراه اول